EkumenickýLukáš21,16

Lukáš 21:16

Evanjelium podľa Lukáša

Zradia vás aj rodičia, bratia, príbuz­ní a priatelia a nie­ktorých z vás aj usmr­tia.


Verš v kontexte

15 Ja vám totiž dám výrečnosť a múd­rosť, ktorej ani všet­ci vaši protiv­níci nebudú môcť odolať a protirečiť. 16 Zradia vás aj rodičia, bratia, príbuz­ní a priatelia a nie­ktorých z vás aj usmr­tia. 17 Všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

16 No, budú vás zrádzať i ­vlast­ní rodičia i bratia i príbuz­ní i priatelia a usmr­tia niek­torých z vás,

Evanjelický

16 Budú vás zrádzať aj rodičia a bratia, príbuz­ní a priatelia, a nie­ktorých z vás usmr­tia.

Ekumenický

16 Zradia vás aj rodičia, bratia, príbuz­ní a priatelia a nie­ktorých z vás aj usmr­tia.

Bible21

16 Bu­dou vás zrazovat i vlastní ro­diče a bratři, příbuzní i přá­te­lé a něk­teré z vás vy­dají na smrt.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček