EkumenickýLukáš21,15

Lukáš 21:15

Evanjelium podľa Lukáša

Ja vám totiž dám výrečnosť a múd­rosť, ktorej ani všet­ci vaši protiv­níci nebudú môcť odolať a protirečiť.


Verš v kontexte

14 Zau­mieňte si teda, že si nebudete do­predu robiť staros­ti, ako sa brániť. 15 Ja vám totiž dám výrečnosť a múd­rosť, ktorej ani všet­ci vaši protiv­níci nebudú môcť odolať a protirečiť. 16 Zradia vás aj rodičia, bratia, príbuz­ní a priatelia a nie­ktorých z vás aj usmr­tia.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

15 lebo ja vám dám ús­ta a múd­rosť, ktorej nebudú môcť odolať ani pred ňou ob­stáť ni­ktorí vaši protiv­níci.

Evanjelický

15 lebo ja vám dám ús­ta aj múd­rosť, ktorej nebudú môcť odolať a od­porovať ani všet­ci vaši protiv­níci.

Ekumenický

15 Ja vám totiž dám výrečnosť a múd­rosť, ktorej ani všet­ci vaši protiv­níci nebudú môcť odolať a protirečiť.

Bible21

15 Já sám vám dám výřečnost a moud­rost, pro­ti níž ne­odo­lá a ne­ob­sto­jí žádný z vašich pro­tivníků.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček