EkumenickýLukáš21,17

Lukáš 21:17

Evanjelium podľa Lukáša

Všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno.


Verš v kontexte

16 Zradia vás aj rodičia, bratia, príbuz­ní a priatelia a nie­ktorých z vás aj usmr­tia. 17 Všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno. 18 Ale ani vlas sa vám z hlavy ne­stratí.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

17 a všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno.

Evanjelický

17 Všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno,

Ekumenický

17 Všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno.

Bible21

17 Kvů­li mé­mu jménu vás bu­dou všich­ni nenávi­dět,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček