EkumenickýLukáš21,12

Lukáš 21:12

Evanjelium podľa Lukáša

Ale pred tým všet­kým vztiah­nu na vás ruky a budú vás prena­sledovať. Vy­dajú vás na súd a uväz­nia. Budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.


Verš v kontexte

11 Budú veľké zeme­trasenia a mies­tami hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba. 12 Ale pred tým všet­kým vztiah­nu na vás ruky a budú vás prena­sledovať. Vy­dajú vás na súd a uväz­nia. Budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. 13 To sa vám stane, aby ste vy­dávali svedec­tvo.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale pred tým predovšet­kým vztiah­nu na vás svoje ruky a budú vás prenasledovať vy­dávajúc vás do synagóg a do žalárov a po­vedú vás pred kráľov a p­red vladárov pre moje meno.

Evanjelický

12 Ale skôr, ako by sa to všet­ko stalo, položia ruky na vás, budú vás prena­sledovať, vy­dajú vás synagogál­nym súdom a uväz­nia, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.

Ekumenický

12 Ale pred tým všet­kým vztiah­nu na vás ruky a budú vás prena­sledovať. Vy­dajú vás na súd a uväz­nia. Budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.

Bible21

12 Před tím vším ale vztáhnou ruce na vás a bu­dou vás pronásledovat. Bu­dou vás vy­dávat do shro­máždění a vězení a kvů­li mé­mu jménu vás po­vedou před krále a vlád­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček