EkumenickýLukáš15,23

Lukáš 15:23

Evanjelium podľa Lukáša

Vez­mite vy­kŕmené teľa a za­bite ho! Jedz­me a raduj­me sa,


Verš v kontexte

22 Ale otec po­vedal svojim sluhom: Prines­te rých­lo naj­lepšie šaty a ob­lečte ho! Daj­te mu prs­teň na ruku a obuv na nohy! 23 Vez­mite vy­kŕmené teľa a za­bite ho! Jedz­me a raduj­me sa, 24 lebo ten­to môj syn bol mŕt­vy, a ožil. Bol stratený, a našiel sa. A všet­ci sa začali radovať.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

23 a do­veďte to krm­né teľa a za­bite, a jedz­me a veseľme sa,

Evanjelický

23 po­tom vez­mite vy­kŕmené teľa, za­bite ho a jedz­me a veseľme sa.

Ekumenický

23 Vez­mite vy­kŕmené teľa a za­bite ho! Jedz­me a raduj­me sa,

Bible21

23 Přiveď­te vy­kr­mené tele a po­raz­te je. Jez­me a oslavuj­me,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček