EkumenickýLukáš15,22

Lukáš 15:22

Evanjelium podľa Lukáša

Ale otec po­vedal svojim sluhom: Prines­te rých­lo naj­lepšie šaty a ob­lečte ho! Daj­te mu prs­teň na ruku a obuv na nohy!


Verš v kontexte

21 Syn mu po­vedal: Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojím synom. 22 Ale otec po­vedal svojim sluhom: Prines­te rých­lo naj­lepšie šaty a ob­lečte ho! Daj­te mu prs­teň na ruku a obuv na nohy! 23 Vez­mite vy­kŕmené teľa a za­bite ho! Jedz­me a raduj­me sa,

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

22 V­tedy povedal otec svojim sluhom: Vy­nes­te rých­le to pr­vé rúcho a ob­lečte ho a daj­te prs­teň na jeho ruku a san­dále na nohy

Evanjelický

22 Ale otec roz­kázal sluhom: Prines­te rých­lo najk­rajšie rúcho a ob­lečte ho; daj­te mu prs­teň na ruku a obuv na nohy;

Ekumenický

22 Ale otec po­vedal svojim sluhom: Prines­te rých­lo naj­lepšie šaty a ob­lečte ho! Daj­te mu prs­teň na ruku a obuv na nohy!

Bible21

22 Otec však naří­dil svým služebníkům: ‚Při­nes­te nej­lepší ša­ty a ob­leč­te ho. Navlékně­te mu prs­ten a obuj­te ho.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček