Ekumenický3. Mojžišova25,53

3. Mojžišova 25:53

Leviticus

ako keby bol platený z roka na rok ako náden­ník. Musíš do­hliadať, aby sa s ním neza­ob­chádzalo kruto.


Verš v kontexte

52 No ak do jubilej­ného roka zo­stáva len málo rokov, do­hod­ne s ním výkup­né a za­platí ho podľa počtu od­slúžených rokov, 53 ako keby bol platený z roka na rok ako náden­ník. Musíš do­hliadať, aby sa s ním neza­ob­chádzalo kruto. 54 Keby však nebol nijako vy­kúpený, v jubilejnom roku ho aj s jeho deťmi pre­pus­tíš.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

53 Jako nájom­ník bude u neho z roka na rok. Nebude nad ním panovať krute pred tvojimi očima.

Evanjelický

53 Ako náden­ník z roka na rok zjed­naný bude pri ňom; nech ne­vlád­ne nad ním ukrut­ne pod tvojím do­hľadom.

Ekumenický

53 ako keby bol platený z roka na rok ako náden­ník. Musíš do­hliadať, aby sa s ním neza­ob­chádzalo kruto.

Bible21

53 Bude s ním na­kládáno jako s ná­deníkem nají­maným rok po ro­ce. Do­hlédni, aby nad ním nikdo krutě ne­panoval.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček