Evanjelický3. Mojžišova25,53

3. Mojžišova 25:53

Leviticus

Ako náden­ník z roka na rok zjed­naný bude pri ňom; nech ne­vlád­ne nad ním ukrut­ne pod tvojím do­hľadom.


Verš v kontexte

52 Ale ak os­táva málo rokov do jubilej­ného roku, nech sa poráta s ním; nech pri­merane k počtu rokov služby vráti svoje výkup­né. 53 Ako náden­ník z roka na rok zjed­naný bude pri ňom; nech ne­vlád­ne nad ním ukrut­ne pod tvojím do­hľadom. 54 Ak sa ne­vykúpi takým­to spôsobom, vy­slobodí sa v jubilej­nom roku, on i jeho synovia s ním.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

53 Jako nájom­ník bude u neho z roka na rok. Nebude nad ním panovať krute pred tvojimi očima.

Evanjelický

53 Ako náden­ník z roka na rok zjed­naný bude pri ňom; nech ne­vlád­ne nad ním ukrut­ne pod tvojím do­hľadom.

Ekumenický

53 ako keby bol platený z roka na rok ako náden­ník. Musíš do­hliadať, aby sa s ním neza­ob­chádzalo kruto.

Bible21

53 Bude s ním na­kládáno jako s ná­deníkem nají­maným rok po ro­ce. Do­hlédni, aby nad ním nikdo krutě ne­panoval.