Ekumenický3. Mojžišova25,52

3. Mojžišova 25:52

Leviticus

No ak do jubilej­ného roka zo­stáva len málo rokov, do­hod­ne s ním výkup­né a za­platí ho podľa počtu od­slúžených rokov,


Verš v kontexte

51 Ak zo­stane mnoho rokov, nech za­platí za svoje vy­kúpenie väčšiu časť zaňho za­platenej ceny. 52 No ak do jubilej­ného roka zo­stáva len málo rokov, do­hod­ne s ním výkup­né a za­platí ho podľa počtu od­slúžených rokov, 53 ako keby bol platený z roka na rok ako náden­ník. Musíš do­hliadať, aby sa s ním neza­ob­chádzalo kruto.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

52 Alebo ak zbýva málo rokov do roku plesania, toľko mu na­počíta, podľa počtu jeho rokov vráti svoje výkup­né.

Evanjelický

52 Ale ak os­táva málo rokov do jubilej­ného roku, nech sa poráta s ním; nech pri­merane k počtu rokov služby vráti svoje výkup­né.

Ekumenický

52 No ak do jubilej­ného roka zo­stáva len málo rokov, do­hod­ne s ním výkup­né a za­platí ho podľa počtu od­slúžených rokov,

Bible21

52 Zbývá-li do lé­ta mi­losti jen málo let, spočítá cenu svého výkupného pod­le nich.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček