Ekumenický3. Mojžišova25,54

3. Mojžišova 25:54

Leviticus

Keby však nebol nijako vy­kúpený, v jubilejnom roku ho aj s jeho deťmi pre­pus­tíš.


Verš v kontexte

53 ako keby bol platený z roka na rok ako náden­ník. Musíš do­hliadať, aby sa s ním neza­ob­chádzalo kruto. 54 Keby však nebol nijako vy­kúpený, v jubilejnom roku ho aj s jeho deťmi pre­pus­tíš. 55 Iz­raeliti sú totiž moji služob­níci. Sú to moji sluhovia, ktorých som vy­viedol z Egypta. Ja som Hos­podin, váš Boh.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

54 A keby nebol vy­kúpený nejakým takým spôsobom, vy­j­de v roku plesania on i jeho synovia s ním.

Evanjelický

54 Ak sa ne­vykúpi takým­to spôsobom, vy­slobodí sa v jubilej­nom roku, on i jeho synovia s ním.

Ekumenický

54 Keby však nebol nijako vy­kúpený, v jubilejnom roku ho aj s jeho deťmi pre­pus­tíš.

Bible21

54 Ne­bu­de-li však v těch­to letech vy­kou­pen, ode­jde v létě mi­losti – on a s ním i jeho dě­ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček