Ekumenický3. Mojžišova25,51

3. Mojžišova 25:51

Leviticus

Ak zo­stane mnoho rokov, nech za­platí za svoje vy­kúpenie väčšiu časť zaňho za­platenej ceny.


Verš v kontexte

50 Do­hod­ne sa so svojím kup­com, spočíta roky od času, keď sa mu predal, až po jubilej­ný rok. Cenu, za ktorú sa predal, roz­počíta na roky, akoby v tom čase bol uňho náden­níkom. 51 Ak zo­stane mnoho rokov, nech za­platí za svoje vy­kúpenie väčšiu časť zaňho za­platenej ceny. 52 No ak do jubilej­ného roka zo­stáva len málo rokov, do­hod­ne s ním výkup­né a za­platí ho podľa počtu od­slúžených rokov,

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

51 Ak je ešte mnoho rokov, podľa ich počtu, vráti svoje výkup­né z peňazí, za ktoré bol kúpený.

Evanjelický

51 Ak je ešte mnoho rokov do jubilej­ného roka, nech im pri­merane vráti svoje výkup­né z ceny, za ktorú ho on kúpil.

Ekumenický

51 Ak zo­stane mnoho rokov, nech za­platí za svoje vy­kúpenie väčšiu časť zaňho za­platenej ceny.

Bible21

51 Zbývá-li ještě mno­ho let, za­platí jako své výkupné od­po­vídající část z ce­ny, za niž byl kou­pen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček