Ekumenický3. Mojžišova25,46

3. Mojžišova 25:46

Leviticus

Smiete ich ako dedičs­tvo od­kázať aj svojim po­tom­kom, smiete ich mať v trvalom vlast­níc­tve a po­užívať ako ot­rokov. Svojich bratov Iz­raelitov však ni­kto ne­smie utláčať.


Verš v kontexte

45 Môžete si ich kupovať aj z detí pri­sťahoval­cov, ktorí sa budú u vás zdržiavať ako cudzin­ci, ako aj z rodov, ktoré sú u vás, z ich detí, ktoré splodia vo vašej krajine. Tí budú vaším vlast­níc­tvom. 46 Smiete ich ako dedičs­tvo od­kázať aj svojim po­tom­kom, smiete ich mať v trvalom vlast­níc­tve a po­užívať ako ot­rokov. Svojich bratov Iz­raelitov však ni­kto ne­smie utláčať. 47 Ak sa pri tebe zmôže cudzinec či pri­sťahovalec a tvoj brat pri ňom schudob­nie a predá sa cudzin­covi, ktorý sa k tebe pri­sťahoval, alebo k potomkovi z rodu nie­ktorého cudzin­ca,

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

46 Budete ich mať dedične pre svojich synov po sebe, aby ich mali za majetok; na nich budete po­vždy pracovať, ale nad svojimi brat­mi, nad synmi Iz­raelovými, nie­kto nad svojím bratom, nebudeš nad ním panovať krute.

Evanjelický

46 Smiete ich dediť pre svojich po­tom­kov; smiete ich držať v stálom vlast­níc­tve a po­užívať ako sluhov. Ale nad svojimi brat­mi, Iz­rael­cami, nech ni­kto ne­vlád­ne ukrut­ne.

Ekumenický

46 Smiete ich ako dedičs­tvo od­kázať aj svojim po­tom­kom, smiete ich mať v trvalom vlast­níc­tve a po­užívať ako ot­rokov. Svojich bratov Iz­raelitov však ni­kto ne­smie utláčať.

Bible21

46 Po sobě je smí­te odkázat svým synům jako dě­dičné vlastnictví. Je smí­te trvale vlastnit jako ot­roky, ale své iz­rael­ské bra­t­ry niko­li. Nad svým bra­t­rem nikdo ne­smí krutě panovat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček