Ekumenický3. Mojžišova25,47

3. Mojžišova 25:47

Leviticus

Ak sa pri tebe zmôže cudzinec či pri­sťahovalec a tvoj brat pri ňom schudob­nie a predá sa cudzin­covi, ktorý sa k tebe pri­sťahoval, alebo k potomkovi z rodu nie­ktorého cudzin­ca,


Verš v kontexte

46 Smiete ich ako dedičs­tvo od­kázať aj svojim po­tom­kom, smiete ich mať v trvalom vlast­níc­tve a po­užívať ako ot­rokov. Svojich bratov Iz­raelitov však ni­kto ne­smie utláčať. 47 Ak sa pri tebe zmôže cudzinec či pri­sťahovalec a tvoj brat pri ňom schudob­nie a predá sa cudzin­covi, ktorý sa k tebe pri­sťahoval, alebo k potomkovi z rodu nie­ktorého cudzin­ca, 48 hoci sa predal, bude mať právo vy­kúpiť sa. Ktokoľvek z jeho bratov môže dať zaňho výkup­né.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

47 Keby sa zmohol u teba po­hos­tín alebo cudzí usadlík, a tvoj brat by schudob­nel u neho a predal by sa po­hos­tínovi, cudziemu usadlíkovi u teba alebo nie­ktorému udomác­nelému potomkovi cudzej čeľade,

Evanjelický

47 Ak sa cudzinec alebo usad­lík vzmôže u teba a tvoj brat schudob­nie pri ňom a predá sa cudzin­covi, usad­líkovi pri tebe alebo po­tom­kovi z čeľade nie­ktorého cudzin­ca,

Ekumenický

47 Ak sa pri tebe zmôže cudzinec či pri­sťahovalec a tvoj brat pri ňom schudob­nie a predá sa cudzin­covi, ktorý sa k tebe pri­sťahoval, alebo k potomkovi z rodu nie­ktorého cudzin­ca,

Bible21

47 Když se přis­těhovalec ži­jící u tebe vzmůže a tvůj bra­tr ve­dle něj zchudne, takže sám sebe pro­dá tomu přis­těhoval­ci ane­bo jeho příbuzné­mu,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček