Ekumenický3. Mojžišova25,3

3. Mojžišova 25:3

Leviticus

Šesť rokov ob­sievaj svoje role, šesť rokov orezávaj svoju vinicu a zberaj jej úrodu.


Verš v kontexte

2 Po­vedz Iz­raelitom toto: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech sa v krajine za­chováva od­počinok, Hos­podinov od­počinok. 3 Šesť rokov ob­sievaj svoje role, šesť rokov orezávaj svoju vinicu a zberaj jej úrodu. 4 V siedmom roku nech krajina od­počíva, nech má od­počinok, Hos­podinov od­počinok. Ne­ob­sievaj svoje pole ani ne­orezávaj svoju vinicu.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

3 Šesť rokov budeš osievať svoje pole a šesť rokov budeš orezávať svoju vinicu a spratávať jej úrodu.

Evanjelický

3 Šesť rokov ob­sievaj svoje pole, šesť rokov rež svoju vinicu a oberaj jej úrodu.

Ekumenický

3 Šesť rokov ob­sievaj svoje role, šesť rokov orezávaj svoju vinicu a zberaj jej úrodu.

Bible21

3 Šest let osívej své po­le, pro­řezávej svou vi­nici a shro­mažďuj její úro­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček