Ekumenický3. Mojžišova25,4

3. Mojžišova 25:4

Leviticus

V siedmom roku nech krajina od­počíva, nech má od­počinok, Hos­podinov od­počinok. Ne­ob­sievaj svoje pole ani ne­orezávaj svoju vinicu.


Verš v kontexte

3 Šesť rokov ob­sievaj svoje role, šesť rokov orezávaj svoju vinicu a zberaj jej úrodu. 4 V siedmom roku nech krajina od­počíva, nech má od­počinok, Hos­podinov od­počinok. Ne­ob­sievaj svoje pole ani ne­orezávaj svoju vinicu. 5 Nezožni, čo ti samo vy­rást­lo po žat­ve, ne­oberaj strap­ce svojej vinice, ktorú si ne­orezal, pôda bude rok od­počívať.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale sied­meho roku bude zemi sobota od­počin­ku, sobota Hos­podinovi; nebudeš osievať svoj­ho poľa ani nebudeš orezávať svojej vinice.

Evanjelický

4 Sied­my rok nech má krajina prís­ny sláv­nost­ný od­počinok, čas sláv­nost­ného od­počin­ku pre Hos­podina. Ne­ob­sievaj svoje pole a nerež svoju vinicu.

Ekumenický

4 V siedmom roku nech krajina od­počíva, nech má od­počinok, Hos­podinov od­počinok. Ne­ob­sievaj svoje pole ani ne­orezávaj svoju vinicu.

Bible21

4 Sedmého roku však ať má země so­bo­tu, čas odpočinku, so­bo­tu pro Hos­po­di­na: své pole ne­o­sívej a ne­pro­řezávej svou vi­nici.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček