Ekumenický3. Mojžišova25,2

3. Mojžišova 25:2

Leviticus

Po­vedz Iz­raelitom toto: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech sa v krajine za­chováva od­počinok, Hos­podinov od­počinok.


Verš v kontexte

1 Hos­podin oslovil Mojžiša na vr­chu Sinaj: 2 Po­vedz Iz­raelitom toto: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech sa v krajine za­chováva od­počinok, Hos­podinov od­počinok. 3 Šesť rokov ob­sievaj svoje role, šesť rokov orezávaj svoju vinicu a zberaj jej úrodu.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

2 Hovor synom Iz­raelovým a po­vieš im: Keď voj­dete do zeme, ktorú vám ja dám, svätiť bude zem sobotu Hos­podinovi.

Evanjelický

2 Hovor s Iz­rael­cami a po­vedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech krajina za­chová sláv­nost­ný od­počinok Hos­podinovi.

Ekumenický

2 Po­vedz Iz­raelitom toto: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech sa v krajine za­chováva od­počinok, Hos­podinov od­počinok.

Bible21

2 „Mluv k synům Iz­rae­le: Až při­jdete do země, kte­rou vám dávám, bude země za­chovávat Hos­po­dinův so­botní odpoči­nek.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček