Ekumenický3. Mojžišova25,1

3. Mojžišova 25:1

Leviticus

Hos­podin oslovil Mojžiša na vr­chu Sinaj:


Verš v kontexte

1 Hos­podin oslovil Mojžiša na vr­chu Sinaj: 2 Po­vedz Iz­raelitom toto: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech sa v krajine za­chováva od­počinok, Hos­podinov od­počinok. 3 Šesť rokov ob­sievaj svoje role, šesť rokov orezávaj svoju vinicu a zberaj jej úrodu.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi na vr­chu Sinai a riekol:

Evanjelický

1 Po­tom hovoril Hos­podin Mojžišovi na vr­chu Sinaj:

Ekumenický

1 Hos­podin oslovil Mojžiša na vr­chu Sinaj:

Bible21

1 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi na hoře Si­naj:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček