Ekumenický3. Mojžišova25,16

3. Mojžišova 25:16

Leviticus

Ak zo­stáva viac rokov, zvýš kúp­nu cenu; ak zo­stáva menej rokov, zníž aj kúp­nu cenu, lebo ti predáva podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu.


Verš v kontexte

15 Od svoj­ho súk­meňov­ca kupuj podľa počtu rokov po jubilej­nom roku a on ti predá podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu. 16 Ak zo­stáva viac rokov, zvýš kúp­nu cenu; ak zo­stáva menej rokov, zníž aj kúp­nu cenu, lebo ti predáva podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu. 17 Ne­poškodzuj­te sa na­vzájom. Boj sa svoj­ho Boha, lebo ja som Hos­podin, váš Boh.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

16 Čím viacej bude rokov, tým väčšia bude jeho kúp­na cena, a čím menej bude rokov, tým menšia bude jeho kúp­na cena, pre­tože ti predá iba počet úrod.

Evanjelický

16 Ak je mnoho rokov, zvýš kúp­nu cenu, ak je málo rokov, zníž kúp­nu cenu, lebo ti predáva vlast­ne počet úrod.

Ekumenický

16 Ak zo­stáva viac rokov, zvýš kúp­nu cenu; ak zo­stáva menej rokov, zníž aj kúp­nu cenu, lebo ti predáva podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu.

Bible21

16 Čím více zbývá let, tím vy­šší bude ce­na. Čím méně zbývá let, tím bude cena nižší – pro­dává ti pře­ce počet úrod.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček