Ekumenický3. Mojžišova25,17

3. Mojžišova 25:17

Leviticus

Ne­poškodzuj­te sa na­vzájom. Boj sa svoj­ho Boha, lebo ja som Hos­podin, váš Boh.


Verš v kontexte

16 Ak zo­stáva viac rokov, zvýš kúp­nu cenu; ak zo­stáva menej rokov, zníž aj kúp­nu cenu, lebo ti predáva podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu. 17 Ne­poškodzuj­te sa na­vzájom. Boj sa svoj­ho Boha, lebo ja som Hos­podin, váš Boh. 18 Pre­to za­chovávaj­te moje ustanovenie, do­držiavaj­te moje práv­ne pred­pisy a podľa nich konaj­te. Po­tom budete bez­pečne bývať v krajine.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

17 A nebudete utis­kovať blížny svoj­ho blížneho, ale sa budeš báť svoj­ho Boha, lebo ja som Hospodin, váš Bôh!

Evanjelický

17 Nek­riv­dite si na­vzájom; ale boj­te sa svoj­ho Boha, lebo ja som Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

17 Ne­poškodzuj­te sa na­vzájom. Boj sa svoj­ho Boha, lebo ja som Hos­podin, váš Boh.

Bible21

17 Ne­poško­zuj­te svého bližního, ale každý se boj svého Boha – vž­dyť já jsem Hos­po­din, váš Bůh!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček