Ekumenický3. Mojžišova19,8

3. Mojžišova 19:8

Leviticus

Kto by z toho jedol, pre­viní sa, lebo znes­vätil, čo je sväté Hos­podinovi; bude od­stránený spomedzi svoj­ho ľudu.


Verš v kontexte

7 Keby sa pred­sa z toho jed­lo aj na tretí deň, bolo by to skazené a nezís­kate obľubu. 8 Kto by z toho jedol, pre­viní sa, lebo znes­vätil, čo je sväté Hos­podinovi; bude od­stránený spomedzi svoj­ho ľudu. 9 Keď na­stane žat­va a vo svojej krajine budete zberať úrodu, nezožínaj­te polia až po okraj. Po zbere úrody nez­bieraj­te klasy.

späť na 3. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

8 A ten, kto by to jedol, ponesie svoju ne­právosť, lebo poškvr­nil sväté Hos­podinovo, a tá duša bude vy­ťatá zo svoj­ho ľudu.

Evanjelický

8 Kto by z nej jedol, ponesie svoju vinu, lebo znes­vätil, čo je po­svät­né Hos­podinovi; ten musí byť od­stránený spomedzi prís­lušníkov svoj­ho ľudu.

Ekumenický

8 Kto by z toho jedol, pre­viní sa, lebo znes­vätil, čo je sväté Hos­podinovi; bude od­stránený spomedzi svoj­ho ľudu.

Bible21

8 Kdo by ji jedl, po­ne­se vi­nu, ne­boť zne­svě­til, co je svaté Hos­po­di­nu. Ta­kový člověk bude vy­ob­cován ze svého li­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček