Evanjelický3. Mojžišova19,8

3. Mojžišova 19:8

Leviticus

Kto by z nej jedol, ponesie svoju vinu, lebo znes­vätil, čo je po­svät­né Hos­podinovi; ten musí byť od­stránený spomedzi prís­lušníkov svoj­ho ľudu.


Verš v kontexte

7 Ak by sa pred­sa jed­lo z nej na tretí deň, skazí sa a nezís­ka obľúbenie. 8 Kto by z nej jedol, ponesie svoju vinu, lebo znes­vätil, čo je po­svät­né Hos­podinovi; ten musí byť od­stránený spomedzi prís­lušníkov svoj­ho ľudu. 9 Keď budete žať úrodu svojej krajiny, nezožnite ú­pl­ne okraj svoj­ho poľa a klasy po svojej žat­ve ne­poz­bieraj­te.

späť na 3. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

8 A ten, kto by to jedol, ponesie svoju ne­právosť, lebo poškvr­nil sväté Hos­podinovo, a tá duša bude vy­ťatá zo svoj­ho ľudu.

Evanjelický

8 Kto by z nej jedol, ponesie svoju vinu, lebo znes­vätil, čo je po­svät­né Hos­podinovi; ten musí byť od­stránený spomedzi prís­lušníkov svoj­ho ľudu.

Ekumenický

8 Kto by z toho jedol, pre­viní sa, lebo znes­vätil, čo je sväté Hos­podinovi; bude od­stránený spomedzi svoj­ho ľudu.

Bible21

8 Kdo by ji jedl, po­ne­se vi­nu, ne­boť zne­svě­til, co je svaté Hos­po­di­nu. Ta­kový člověk bude vy­ob­cován ze svého li­du.