Roháček3. Mojžišova19,8

3. Mojžišova 19:8

Leviticus

A ten, kto by to jedol, ponesie svoju ne­právosť, lebo poškvr­nil sväté Hos­podinovo, a tá duša bude vy­ťatá zo svoj­ho ľudu.


Verš v kontexte

7 A keby sa pred­sa jed­lo tretieho dňa, bude to mrz­ká vec; nebude príjem­ný. 8 A ten, kto by to jedol, ponesie svoju ne­právosť, lebo poškvr­nil sväté Hos­podinovo, a tá duša bude vy­ťatá zo svoj­ho ľudu. 9 Keď budete žať žnivo svojej zeme, ne­sožneš docela krajov svoj­ho poľa, a paber­kov svoj­ho žniva ne­pos­bieraš.

späť na 3. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

8 A ten, kto by to jedol, ponesie svoju ne­právosť, lebo poškvr­nil sväté Hos­podinovo, a tá duša bude vy­ťatá zo svoj­ho ľudu.

Evanjelický

8 Kto by z nej jedol, ponesie svoju vinu, lebo znes­vätil, čo je po­svät­né Hos­podinovi; ten musí byť od­stránený spomedzi prís­lušníkov svoj­ho ľudu.

Ekumenický

8 Kto by z toho jedol, pre­viní sa, lebo znes­vätil, čo je sväté Hos­podinovi; bude od­stránený spomedzi svoj­ho ľudu.

Bible21

8 Kdo by ji jedl, po­ne­se vi­nu, ne­boť zne­svě­til, co je svaté Hos­po­di­nu. Ta­kový člověk bude vy­ob­cován ze svého li­du.