EkumenickýKolosenským3,15

Kolosenským 3:15

A po­koj Kris­tov nech roz­hoduje vo vašich srd­ciach, veď preň ste boli po­volaní v jednom tele. A buďte vďační!


Verš v kontexte

14 Nadovšet­ko sa však odej­te lás­kou, ktorá je zväz­kom do­konalos­ti. 15 A po­koj Kris­tov nech roz­hoduje vo vašich srd­ciach, veď preň ste boli po­volaní v jednom tele. A buďte vďační! 16 Kris­tovo slovo nech vo vás bohato pre­býva vždy vtedy, keď sa budete so všet­kou múd­rosťou učiť a na­pomínať a pod vplyvom milos­ti spievať vo svojich srd­ciach Bohu žal­my, hym­ny, duchov­né pies­ne.

späť na Kolosenským, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 A po­koj Boží nech víťazí vo vašich srd­ciach, ku ktorému ste aj po­volaní v jed­nom tele, a buďte vďační.

Evanjelický

15 A po­koj Kris­tov nech roz­hoduje vo vašich srd­ciach, veď k nemu ste aj vy boli po­volaní ako jed­no telo; a buďte (za to) vďační.

Ekumenický

15 A po­koj Kris­tov nech roz­hoduje vo vašich srd­ciach, veď preň ste boli po­volaní v jednom tele. A buďte vďační!

Bible21

15 Ve vašich srd­cích ať vládne Kri­stův pokoj – právě k ně­mu jste byli po­vo­láni v jednom těle. Buď­te vděční.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček