EkumenickýKolosenským1,24

Kolosenským 1:24

Teraz sa radujem, že za vás tr­pím a do­pĺňam, čo chýba v mojom tele Kris­tov­mu utr­peniu pre dob­ro jeho tela, ktorým je Cir­kev.


Verš v kontexte

23 ak totiž vy­tr­váte pev­ní a stáli vo viere, ak sa ne­odk­loníte od nádeje evan­jelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všet­kému tvor­stvu pod nebom. Ja, Pavol, som sa stal jeho služob­níkom. 24 Teraz sa radujem, že za vás tr­pím a do­pĺňam, čo chýba v mojom tele Kris­tov­mu utr­peniu pre dob­ro jeho tela, ktorým je Cir­kev. 25 Ja som sa stal jej služob­níkom v súlade s Božím zámerom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som tak­to na­pl­nil Božie slovo,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 k­torý sa teraz radujem vo svojich utr­peniach za vás a do­plňujem nedos­tat­ky súžení Kris­tových na svojom ľud­skom tele za jeho telo, ktorým je cir­kev,

Evanjelický

24 Teraz radujem sa vo [svojich] utr­peniach pre vás a na vlast­nom tele do­plňujem, čo chybuje zo súženia Kris­tov­ho pre Jeho telo, ktorým je Jeho cir­kev.

Ekumenický

24 Teraz sa radujem, že za vás tr­pím a do­pĺňam, čo chýba v mojom tele Kris­tov­mu utr­peniu pre dob­ro jeho tela, ktorým je Cir­kev.

Bible21

24 Pro­to se teď ra­du­ji ve svých utrpeních pro vás, ne­boť na svém těle nesu část Kri­stových soužení, jež má nést jeho tělo, to­tiž církev.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček