Bible21Koloským1,24

Koloským 1:24

Pro­to se teď ra­du­ji ve svých utrpeních pro vás, ne­boť na svém těle nesu část Kri­stových soužení, jež má nést jeho tělo, to­tiž církev.


Verš v kontexte

23 pokud ovšem zůstává­te pevně ukot­veni ve víře a ne­u­chylujete se od na­děje evange­lia, jež jste slyše­li, jež bylo vy­hlášeno vše­mu stvoření pod ne­bem a je­hož jsem se já Pavel stal služebníkem. 24 Pro­to se teď ra­du­ji ve svých utrpeních pro vás, ne­boť na svém těle nesu část Kri­stových soužení, jež má nést jeho tělo, to­tiž církev. 25 Jejím jsem se stal služebníkem pod­le po­věření, které mi Bůh udě­lil: abych vám plně vy­jevil Boží slovo.

späť na Koloským, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 k­torý sa teraz radujem vo svojich utr­peniach za vás a do­plňujem nedos­tat­ky súžení Kris­tových na svojom ľud­skom tele za jeho telo, ktorým je cir­kev,

Evanjelický

24 Teraz radujem sa vo [svojich] utr­peniach pre vás a na vlast­nom tele do­plňujem, čo chybuje zo súženia Kris­tov­ho pre Jeho telo, ktorým je Jeho cir­kev.

Ekumenický

24 Teraz sa radujem, že za vás tr­pím a do­pĺňam, čo chýba v mojom tele Kris­tov­mu utr­peniu pre dob­ro jeho tela, ktorým je Cir­kev.

Bible21

24 Pro­to se teď ra­du­ji ve svých utrpeních pro vás, ne­boť na svém těle nesu část Kri­stových soužení, jež má nést jeho tělo, to­tiž církev.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček