EkumenickýKolosenským1,25

Kolosenským 1:25

Ja som sa stal jej služob­níkom v súlade s Božím zámerom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som tak­to na­pl­nil Božie slovo,


Verš v kontexte

24 Teraz sa radujem, že za vás tr­pím a do­pĺňam, čo chýba v mojom tele Kris­tov­mu utr­peniu pre dob­ro jeho tela, ktorým je Cir­kev. 25 Ja som sa stal jej služob­níkom v súlade s Božím zámerom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som tak­to na­pl­nil Božie slovo, 26 tajom­stvo ukryté od vekov v pokoleniach; teraz však bolo zjavené jeho svätým.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 ktorej som sa ja stal služob­níkom podľa domos­právy Božej, ktorá mi je daná cieľom vás na­pl­niť slovo Božie,

Evanjelický

25 Jej služob­níkom som sa stal podľa Božieho riadenia, ktoré mi pre vás bolo dané, aby som do­pl­nil slovo Božie,

Ekumenický

25 Ja som sa stal jej služob­níkom v súlade s Božím zámerom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som tak­to na­pl­nil Božie slovo,

Bible21

25 Jejím jsem se stal služebníkem pod­le po­věření, které mi Bůh udě­lil: abych vám plně vy­jevil Boží slovo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček