EkumenickýKolosenským1,17

Kolosenským 1:17

A on je pred všet­kým a všet­ko pre­tr­váva v ňom.


Verš v kontexte

16 Veď v ňom bolo stvorené všet­ko na nebi i na zemi, viditeľné i ne­viditeľné, tróny i pan­stvá, kniežat­stvá a moc­nos­ti, všet­ko je stvorené skr­ze neho a pre neho. 17 A on je pred všet­kým a všet­ko pre­tr­váva v ňom. 18 On je hlavou tela, Cir­kvi. On je počiatok, pr­vorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všet­kom pr­ven­stvo.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 a on je predo všet­kým, a všet­ko v ňom po­vs­talo a stojí,

Evanjelický

17 On je pred všet­kým, a všet­ko spolu má v Ňom svoje bytie.

Ekumenický

17 A on je pred všet­kým a všet­ko pre­tr­váva v ňom.

Bible21

17 a on je pře­de vším a jím všech­no sto­jí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček