EkumenickýKolosenským1,18

Kolosenským 1:18

On je hlavou tela, Cir­kvi. On je počiatok, pr­vorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všet­kom pr­ven­stvo.


Verš v kontexte

17 A on je pred všet­kým a všet­ko pre­tr­váva v ňom. 18 On je hlavou tela, Cir­kvi. On je počiatok, pr­vorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všet­kom pr­ven­stvo. 19 Veď Boh chcel, aby v ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 a on je hlavou tela, cir­kvi, ktorý je počiat­kom, pr­vorodeným z mŕt­vych, aby on bol vo všet­kom pr­vý.

Evanjelický

18 On je hlavou tela, cir­kvi, On počiatok, pr­vorodený z mŕt­vych, aby Jeho bolo pr­ven­stvo vo všet­kom.

Ekumenický

18 On je hlavou tela, Cir­kvi. On je počiatok, pr­vorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všet­kom pr­ven­stvo.

Bible21

18 On je hlavou tě­la církve, on je počá­tek a prvo­ro­zený z mrtvých, aby tak ve všem držel pr­ven­ství.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček