EkumenickýKolosenským1,16

Kolosenským 1:16

Veď v ňom bolo stvorené všet­ko na nebi i na zemi, viditeľné i ne­viditeľné, tróny i pan­stvá, kniežat­stvá a moc­nos­ti, všet­ko je stvorené skr­ze neho a pre neho.


Verš v kontexte

15 On je ob­raz ne­viditeľného Boha, pr­vorodený všet­kého stvorenia. 16 Veď v ňom bolo stvorené všet­ko na nebi i na zemi, viditeľné i ne­viditeľné, tróny i pan­stvá, kniežat­stvá a moc­nos­ti, všet­ko je stvorené skr­ze neho a pre neho. 17 A on je pred všet­kým a všet­ko pre­tr­váva v ňom.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 lebo v ňom je stvorené všet­ko, všet­ko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i ne­viditeľné, buď tróny buď pan­stvá buď kniežat­stvá buď vr­ch­nos­ti, to všet­ko je stvorené skr­ze neho a cieľom neho,

Evanjelický

16 lebo v Ňom bolo stvorené všet­ko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj ne­viditeľné: tróny, pan­stvá, kniežat­stvá, moc­nár­stva, všet­ko je stvorené skr­ze Neho a pre Neho.

Ekumenický

16 Veď v ňom bolo stvorené všet­ko na nebi i na zemi, viditeľné i ne­viditeľné, tróny i pan­stvá, kniežat­stvá a moc­nos­ti, všet­ko je stvorené skr­ze neho a pre neho.

Bible21

16 Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím – to, co se vi­dí i co se nevidí, trůny i pan­ství, vlá­dy i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček