EkumenickýKazateľ5,9

Kazateľ 5:9

Kto miluje strieb­ro, strieb­ra sa ne­na­sýti, a kto miluje hoj­nosť, ni­kdy ne­má do­sť. Aj to je már­nosť.


Verš v kontexte

8 Všetok zisk krajiny z obrobenej zeme pat­rí kráľovi. 9 Kto miluje strieb­ro, strieb­ra sa ne­na­sýti, a kto miluje hoj­nosť, ni­kdy ne­má do­sť. Aj to je már­nosť. 10 Keď sa roz­máha majetok, pri­búdajú aj tí, čo z neho jedia. Aký osoh má z toho majiteľ? Iba toľko, že jeho oči naň hľadia.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 A užitok zeme je vo všet­kom; i samému kráľovi slúži pole.

Evanjelický

9 Kto miluje peniaze, ne­na­sýti sa peňazí, ani dôchod­kov ten, kto miluje bohat­stvo. Aj to je már­nosť.

Ekumenický

9 Kto miluje strieb­ro, strieb­ra sa ne­na­sýti, a kto miluje hoj­nosť, ni­kdy ne­má do­sť. Aj to je már­nosť.

Bible21

9 Kdo mi­lu­je peníze, peněz se nenasytí; kdo mi­lu­je hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček