EvanjelickýKazateľ5,9

Kazateľ 5:9

Kto miluje peniaze, ne­na­sýti sa peňazí, ani dôchod­kov ten, kto miluje bohat­stvo. Aj to je már­nosť.


Verš v kontexte

8 Ale zis­kom pre krajinu vo všet­kom tom by bol kráľ, ktorý vlád­ne nad ob­robenou zemou. 9 Kto miluje peniaze, ne­na­sýti sa peňazí, ani dôchod­kov ten, kto miluje bohat­stvo. Aj to je már­nosť. 10 Ak sa množí majetok, množia sa aj tí, čo ho míňajú. A aký úžitok majú z neho jeho majitelia? Iba čo ich oči hľadia naň.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 A užitok zeme je vo všet­kom; i samému kráľovi slúži pole.

Evanjelický

9 Kto miluje peniaze, ne­na­sýti sa peňazí, ani dôchod­kov ten, kto miluje bohat­stvo. Aj to je már­nosť.

Ekumenický

9 Kto miluje strieb­ro, strieb­ra sa ne­na­sýti, a kto miluje hoj­nosť, ni­kdy ne­má do­sť. Aj to je már­nosť.

Bible21

9 Kdo mi­lu­je peníze, peněz se nenasytí; kdo mi­lu­je hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost.