RoháčekKazateľ5,9

Kazateľ 5:9

A užitok zeme je vo všet­kom; i samému kráľovi slúži pole.


Verš v kontexte

8 Keby si videl utis­kovanie chudob­ného a olupovanie súdu a spraved­livos­ti v krajine, nediv sa tej veci; lebo však vy­soký s hora po­zoruje vy­sokého a vy­sokí nad nimi. 9 A užitok zeme je vo všet­kom; i samému kráľovi slúži pole. 10 Ten, kto miluje peniaze, ne­na­sýti sa peňazí; a ten, kto miluje bohat­stvo, nenasýti sa dôchodku. Aj to je már­nosť.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 A užitok zeme je vo všet­kom; i samému kráľovi slúži pole.

Evanjelický

9 Kto miluje peniaze, ne­na­sýti sa peňazí, ani dôchod­kov ten, kto miluje bohat­stvo. Aj to je már­nosť.

Ekumenický

9 Kto miluje strieb­ro, strieb­ra sa ne­na­sýti, a kto miluje hoj­nosť, ni­kdy ne­má do­sť. Aj to je már­nosť.

Bible21

9 Kdo mi­lu­je peníze, peněz se nenasytí; kdo mi­lu­je hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost.