EkumenickýJózua7,2

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Józua 7:2

Po­tom vy­slal Jozua mužov z Jericha do Aja, ktorý leží pri Bét-Ávene východ­ne od Bétela, a po­vedal im: Vy­j­dite a pre­skúmaj­te tú krajinu. Muži teda od­išli a pre­skúmali Aj.


Verš v kontexte

1 Po­tom sa Iz­raeliti pre­vinili porušením kliat­by. Áchan, syn Kar­mího, syn Za­bdího, syn Zerachov z kmeňa Júdov­ho si totiž vzal niečo z vecí pod kliat­bou, a pre­to vzplanul Hos­podinov hnev proti Iz­raelitom. 2 Po­tom vy­slal Jozua mužov z Jericha do Aja, ktorý leží pri Bét-Ávene východ­ne od Bétela, a po­vedal im: Vy­j­dite a pre­skúmaj­te tú krajinu. Muži teda od­išli a pre­skúmali Aj. 3 Keď sa vrátili k Jozuovi, po­vedali mu: Všetok ľud ta ne­musí vy­j­sť, stačí keď vy­j­de dvetisíc alebo tritisíc mužov a dobyjú Aj. Ne­unúvaj­te všetok ľud; ich je totiž málo.

späť na Józua, 7

Príbuzné preklady Roháček

2 A Jozua vy­slal mužov od Jericha do Haja, ktorý bol pri Bét-ávene od východu Bét-ela, a riekol im: Iďte hore a prešpehuj­te zem. A mužovia od­išli hore a prešpehovali Haj.

Evanjelický

2 Nato Józua vy­slal mužov z Jericha do Aja, čo leží pri Bét-Ávene východ­ne od Bételu, a po­vedal im: Vy­stúp­te a pre­slieďte tú krajinu. Mužovia vy­stúpili a pre­sliedili Aj.

Ekumenický

2 Po­tom vy­slal Jozua mužov z Jericha do Aja, ktorý leží pri Bét-Ávene východ­ne od Bétela, a po­vedal im: Vy­j­dite a pre­skúmaj­te tú krajinu. Muži teda od­išli a pre­skúmali Aj.

Bible21

2 Jo­zue to­tiž z Je­ri­cha vy­s­lal muže do mís­ta zvaného Aj (jež leží u Bet-avenu východně od Bet-elu) a ře­kl jim, ať jdou pro­zkou­mat tu zem. Muži tedy šli a pro­zkou­ma­li Aj.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček