EkumenickýJózua7,3

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Józua 7:3

Keď sa vrátili k Jozuovi, po­vedali mu: Všetok ľud ta ne­musí vy­j­sť, stačí keď vy­j­de dvetisíc alebo tritisíc mužov a dobyjú Aj. Ne­unúvaj­te všetok ľud; ich je totiž málo.


Verš v kontexte

2 Po­tom vy­slal Jozua mužov z Jericha do Aja, ktorý leží pri Bét-Ávene východ­ne od Bétela, a po­vedal im: Vy­j­dite a pre­skúmaj­te tú krajinu. Muži teda od­išli a pre­skúmali Aj. 3 Keď sa vrátili k Jozuovi, po­vedali mu: Všetok ľud ta ne­musí vy­j­sť, stačí keď vy­j­de dvetisíc alebo tritisíc mužov a dobyjú Aj. Ne­unúvaj­te všetok ľud; ich je totiž málo. 4 Tak sa vy­bralo z ľudu asi tritisíc mužov, tí však ušli pred aj­skými mužmi.

späť na Józua, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 A keď sa na­vrátili k Jozu­ovi, riek­li mu: Nech nej­de hore všetok ľud. Nech idú hore nejaké dva tisíce mužov alebo tri tisíce mužov, a zbijú Haj. Ne­unúvaj ta všet­kého ľudu, lebo ich je málo.

Evanjelický

3 Keď sa vrátili k Józu­ovi, po­vedali mu: Všetok ľud ne­musí vy­j­sť hore; stačí, keď vy­j­de dva alebo tritisíc mužov a porazia Aj. Ne­unúvaj tam všetok ľud, lebo je ich málo.

Ekumenický

3 Keď sa vrátili k Jozuovi, po­vedali mu: Všetok ľud ta ne­musí vy­j­sť, stačí keď vy­j­de dvetisíc alebo tritisíc mužov a dobyjú Aj. Ne­unúvaj­te všetok ľud; ich je totiž málo.

Bible21

3 Když se vrá­ti­li k Jo­zuovi, řek­li mu: „Není po­tře­ba, aby se tam vy­pravoval vše­chen lid. Stačí, když vy­táhnou dva nebo tři tisíce mužů a obyva­te­le Aj po­bi­jí. Ne­zatěžuj vše­chen lid, vž­dyť je jich tam málo.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček