EkumenickýJózua24,6

Józua 24:6

Keď som vašich ot­cov vy­viedol z Egypta, prišli ste k moru. Egypťania prena­sledovali vašich ot­cov s bojovými voz­mi a jazd­cami až k Červenému moru.


Verš v kontexte

5 Po­tom som po­slal Mojžiša a Árona a tres­tal som Egypt svojimi skut­kami. Po­tom som vás vy­viedol. 6 Keď som vašich ot­cov vy­viedol z Egypta, prišli ste k moru. Egypťania prena­sledovali vašich ot­cov s bojovými voz­mi a jazd­cami až k Červenému moru. 7 Keď volali k Hospodinovi, zo­slal mrákavu medzi vás a Egypťanov. Na Egypťanov pus­til more, ktoré ich zalialo. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom. Po­tom ste dl­hý čas bývali na púšti.

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

6 A keď som viedol vašich ot­cov z Egyp­ta, prišli ste k moru. A Egypťania honili vašich ot­cov s voz­mi a jazd­cami do Rudého mora.

Evanjelický

6 Keď som vy­viedol vašich ot­cov z Egyp­ta, prišli ste k moru; Egypťania prena­sledovali vašich ot­cov s voz­mi a jazd­cami k Čer­venému moru.

Ekumenický

6 Keď som vašich ot­cov vy­viedol z Egypta, prišli ste k moru. Egypťania prena­sledovali vašich ot­cov s bojovými voz­mi a jazd­cami až k Červenému moru.

Bible21

6 Když jsem vaše otce vy­ve­dl z Egyp­ta, přiš­li jste k Rudé­mu moři, kde vaše otce do­stih­li Egypťané s vozy a jezd­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček