EkumenickýJózua24,23

Józua 24:23

Teraz od­stráňte cudzích bohov, ktorých máte medzi sebou, a na­kloňte svoje srd­ce k Hospodinovi, Bohu Iz­raela.


Verš v kontexte

22 Jozua po­vedal ľudu: Vzájom­ne ste si sved­kami, že ste si vy­volili Hos­podina, aby ste mu slúžili. Oni od­povedali: Sme sved­kami. 23 Teraz od­stráňte cudzích bohov, ktorých máte medzi sebou, a na­kloňte svoje srd­ce k Hospodinovi, Bohu Iz­raela. 24 Nato ľud po­vedal Jozu­ovi: Budeme slúžiť Hos­podinovi, nášmu Bohu, a budeme po­slúchať jeho hlas.

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

23 A tak teraz od­stráňte cudzích bohov, ktorí sú ešte vo vašom strede, a na­kloňte svoje srd­cia k Hos­podinovi, Bohu Iz­raelov­mu.

Evanjelický

23 Tak teraz od­stráňte cudzích bohov, ktorých máte upro­stred seba, a na­kloňte srd­cia k Hos­podinovi, Bohu Iz­raela.

Ekumenický

23 Teraz od­stráňte cudzích bohov, ktorých máte medzi sebou, a na­kloňte svoje srd­ce k Hospodinovi, Bohu Iz­raela.

Bible21

23 „Tak tedy od­vrh­ně­te cizí bo­hy, které má­te mezi sebou,“ pokračoval Jo­zue, „a na­kloň­te svá srd­ce k Hos­po­di­nu, Bohu Izraele!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček