EkumenickýJózua24,22

Józua 24:22

Jozua po­vedal ľudu: Vzájom­ne ste si sved­kami, že ste si vy­volili Hos­podina, aby ste mu slúžili. Oni od­povedali: Sme sved­kami.


Verš v kontexte

21 Ľud však od­vetil Jozu­ovi: Nie! My budeme slúžiť Hos­podinovi! 22 Jozua po­vedal ľudu: Vzájom­ne ste si sved­kami, že ste si vy­volili Hos­podina, aby ste mu slúžili. Oni od­povedali: Sme sved­kami. 23 Teraz od­stráňte cudzích bohov, ktorých máte medzi sebou, a na­kloňte svoje srd­ce k Hospodinovi, Bohu Iz­raela.

späť na Józua, 24

Príbuzné preklady Roháček

22 Vtedy zase riekol Jozua ľudu: Sved­kami budete sami proti sebe, že ste si sami vyvolili Hos­podina, aby ste jemu slúžili. A riek­li: Sved­kami sme.

Evanjelický

22 A Józua po­vedal ľudu: Sami ste sved­kami proti sebe, že ste si vy­volili Hos­podina, aby ste Jemu slúžili. Oni od­povedali: Sme sved­kami.

Ekumenický

22 Jozua po­vedal ľudu: Vzájom­ne ste si sved­kami, že ste si vy­volili Hos­podina, aby ste mu slúžili. Oni od­povedali: Sme sved­kami.

Bible21

22 „Sa­mi před se­bou jste svědkové,“ ře­kl na to Jo­zue li­du, „že jste si zvo­li­li Hos­po­di­na, abys­te slouži­li jemu.“ „Ano, jsme svědkové,“ od­po­vědě­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček