EkumenickýJonáš4,11

Jonáš 4:11

Mne zasa ne­má byť ľúto Ninive, veľkého mes­ta, v ktorom je viac ako stod­vad­saťtisíc ľudí, ktorí ne­vedia roz­líšiť pravú a ľavú ruku, a mnoho dobyt­ka?


Verš v kontexte

9 Boh po­vedal Jonášovi: Či si sa právom roz­hneval pre ricínov­ník? On od­povedal: Právom som sa roz­hneval až na sm­rť. 10 Tu riekol Hos­podin: Tebe je ľúto ricínov­níka, pri ktorom si sa ne­na­máhal a ktorý si ne­pes­toval, ktorý za noc vy­rás­tol a za noc za­hynul. 11 Mne zasa ne­má byť ľúto Ninive, veľkého mes­ta, v ktorom je viac ako stod­vad­saťtisíc ľudí, ktorí ne­vedia roz­líšiť pravú a ľavú ruku, a mnoho dobyt­ka?

späť na Jonáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 A ja by som ne­mal ľutovať Ninive, to veľké mes­to, v ktorom je viac ako sto dvad­sať tisíc ľudí, ktorí ne­vedia roz­dielu medzi svojou pravicou a svojou ľavicou, a hoviad mnoho?

Evanjelický

11 a mne ne­má byť ľúto Ninive, veľkého mes­ta, v ktorom je viac ako stod­vad­saťtisíc ľudí, ktorí ne­vedia roz­lišovať medzi tým, čo je na­pravo a čo naľavo, a k tomu mnoho dobyt­ka?

Ekumenický

11 Mne zasa ne­má byť ľúto Ninive, veľkého mes­ta, v ktorom je viac ako stod­vad­saťtisíc ľudí, ktorí ne­vedia roz­líšiť pravú a ľavú ruku, a mnoho dobyt­ka?

Bible21

11 A mně nemá být líto Ni­nive, toho ve­likého měs­ta? Vž­dyť v něm ži­je více než sto dvacet tisíc li­dí, kteří ani ne­ro­ze­z­nají svou pravici od levice – a k tomu to­lik zvířat!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček