EkumenickýJoel3

Joel

Vyliatie Božieho Ducha1 Po­tom vy­lejem svoj­ho Ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši star­ci budú mávať sny, vaši mláden­ci budú mávať videnia. 2 Aj na ot­rokov a ot­rokyne vy­lejem v tých dňoch svoj­ho Ducha. 3 Dám znamenia na nebi i na zemi, krv, oheň a stĺpy dymu. 4 Sln­ko sa zmení na tmu a mesiac na krv skôr, než príde veľký a hroz­ný deň Hos­podina. 5 Každý, kto bude vzývať jeho meno, bude za­chránený, lebo na vr­chu Sion a v Jeruzaleme bude zá­chrana, ako pri­sľúbil Hos­podin. Medzi vy­slobodenými budú tí, ktorých Hos­podin po­volá.

EkumenickýJoel3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček