EkumenickýJoel3,2

Joel 3:2

Aj na ot­rokov a ot­rokyne vy­lejem v tých dňoch svoj­ho Ducha.


Verš v kontexte

1 Po­tom vy­lejem svoj­ho Ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši star­ci budú mávať sny, vaši mláden­ci budú mávať videnia. 2 Aj na ot­rokov a ot­rokyne vy­lejem v tých dňoch svoj­ho Ducha. 3 Dám znamenia na nebi i na zemi, krv, oheň a stĺpy dymu.

späť na Joel, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 shromaždím aj všetky národy a za­vediem ich dolu do údolia Jozafatov­ho a tam sa budem s nimi súdiť pre svoj ľud a p­re svoje dedičs­tvo, p­re Izraela, ktorého rozp­týlili medzi po­hanov a moju zem si rozdelili.

Evanjelický

2 Aj na ot­rokov a ot­rokyne vy­lejem v tých dňoch svoj­ho Ducha.

Ekumenický

2 Aj na ot­rokov a ot­rokyne vy­lejem v tých dňoch svoj­ho Ducha.

Bible21

2 Ano, i na ot­roky a ot­ro­kyněvy­li­ji svého Du­cha v oněch dnech.

EkumenickýJoel3,2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček