EkumenickýJoel3,4

Joel 3:4

Sln­ko sa zmení na tmu a mesiac na krv skôr, než príde veľký a hroz­ný deň Hos­podina.


Verš v kontexte

3 Dám znamenia na nebi i na zemi, krv, oheň a stĺpy dymu. 4 Sln­ko sa zmení na tmu a mesiac na krv skôr, než príde veľký a hroz­ný deň Hos­podina. 5 Každý, kto bude vzývať jeho meno, bude za­chránený, lebo na vr­chu Sion a v Jeruzaleme bude zá­chrana, ako pri­sľúbil Hos­podin. Medzi vy­slobodenými budú tí, ktorých Hos­podin po­volá.

späť na Joel, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 A tiež čože s­te mne vy, Týrus a Sidon a všet­ky kraje Filištee? Či sa mi azda idete od­platiť? Ale ak sa mi od­plácate, ľah­ko a rýchle ob­rátim vašu od­platu na vašu hlavu,

Evanjelický

4 Sln­ko sa zmení na tmu a mesiac na krv skôr, ako príde veľký a hroz­ný deň Hos­podinov.

Ekumenický

4 Sln­ko sa zmení na tmu a mesiac na krv skôr, než príde veľký a hroz­ný deň Hos­podina.

Bible21

4 Slun­ce za­kryje tma a měsíc krev, než při­jde ve­liký a hroz­ný Hos­po­dinův den.

EkumenickýJoel3,4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček