EkumenickýJób11,19

Jób 11:19

Na­tiah­neš sa a ni­kto ťa nebude znepokojovať a mnohí si ťa budú chcieť zís­kať.


Verš v kontexte

18 Po­tom budeš dúfať, lebo je nádej, roz­hliad­neš sa a uložíš sa v bezpečí. 19 Na­tiah­neš sa a ni­kto ťa nebude znepokojovať a mnohí si ťa budú chcieť zís­kať. 20 Bez­božní však stratia zrak, ich útočis­ko pad­ne a ich nádejou je, že vy­dých­nu dušu.

späť na Jób, 11

Príbuzné preklady Roháček

19 a položiac sa budeš ležať v pokoji, a nebude ni­koho, kto by pop­lašil, a mnohí budú hlad­kať tvoju tvár.

Evanjelický

19 Keď sa uložíš, nik ťa ne­vyruší, a mnohí sa budú uchádzať o tvoju priazeň.

Ekumenický

19 Na­tiah­neš sa a ni­kto ťa nebude znepokojovať a mnohí si ťa budú chcieť zís­kať.

Bible21

19 Bu­deš spát a nikdo ne­vy­ruší tě, o tvou přízeň se bu­dou mno­zí ucházet.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček