RoháčekJób11,19

Jób 11:19

a položiac sa budeš ležať v pokoji, a nebude ni­koho, kto by pop­lašil, a mnohí budú hlad­kať tvoju tvár.


Verš v kontexte

18 A budeš dúfať, lebo bude nádej, a keď poprezeráš príbytok, ľah­neš si bez­pečne 19 a položiac sa budeš ležať v pokoji, a nebude ni­koho, kto by pop­lašil, a mnohí budú hlad­kať tvoju tvár. 20 Ale oči bez­božných sa za­tmejú, a útočište im za­hynie, a ich nádej vy­dýc­hnutie duše.

späť na Jób, 11

Príbuzné preklady Roháček

19 a položiac sa budeš ležať v pokoji, a nebude ni­koho, kto by pop­lašil, a mnohí budú hlad­kať tvoju tvár.

Evanjelický

19 Keď sa uložíš, nik ťa ne­vyruší, a mnohí sa budú uchádzať o tvoju priazeň.

Ekumenický

19 Na­tiah­neš sa a ni­kto ťa nebude znepokojovať a mnohí si ťa budú chcieť zís­kať.

Bible21

19 Bu­deš spát a nikdo ne­vy­ruší tě, o tvou přízeň se bu­dou mno­zí ucházet.

RoháčekJób11,19