EkumenickýJeremiáš12,2

Jeremiáš 12:2

Za­sadil si ich, už sa za­korenili, rást­li a prinies­li aj ovocie. Si blíz­ky ich ús­tam, ale ďaleký ich srd­cu.


Verš v kontexte

1 Hos­podin, ty si v práve, keď sa s tebou súdim. Pred­sa chcem s tebou hovoriť o práve. Prečo je ús­pešná ces­ta svoj­voľných? Všet­ci, ktorí sa do­púšťajú ne­very, si žijú po­koj­ne. 2 Za­sadil si ich, už sa za­korenili, rást­li a prinies­li aj ovocie. Si blíz­ky ich ús­tam, ale ďaleký ich srd­cu. 3 Ty však, Hos­podin, po­znáš ma i vidíš, skúmaš, aké je moje srd­ce voči tebe. Veď ich ako stádo na za­bitie a po­sväť ich pre deň za­bíjania.

späť na Jeremiáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 Za­sadil si ich, aj za­pus­tili korene, ras­tú aj ne­sú ovocie; blíz­ky si v ich ús­tach, ale ďaleký od ich ľad­vín.

Evanjelický

2 Za­sadil si ich a za­korenili sa, ras­tú, aj ovocie donášajú. Blíz­ky si ich ús­tam, ale ďaleký ich srd­cu.

Ekumenický

2 Za­sadil si ich, už sa za­korenili, rást­li a prinies­li aj ovocie. Si blíz­ky ich ús­tam, ale ďaleký ich srd­cu.

Bible21

2 Za­sa­dil jsi je, zakořenili, rostou a přinášejí plody. Jejich ústům jsi stále nablízku, jejich svědo­mí jsi však vzdálený.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček