EkumenickýJeremiáš12,3

Jeremiáš 12:3

Ty však, Hos­podin, po­znáš ma i vidíš, skúmaš, aké je moje srd­ce voči tebe. Veď ich ako stádo na za­bitie a po­sväť ich pre deň za­bíjania.


Verš v kontexte

2 Za­sadil si ich, už sa za­korenili, rást­li a prinies­li aj ovocie. Si blíz­ky ich ús­tam, ale ďaleký ich srd­cu. 3 Ty však, Hos­podin, po­znáš ma i vidíš, skúmaš, aké je moje srd­ce voči tebe. Veď ich ako stádo na za­bitie a po­sväť ich pre deň za­bíjania. 4 Do­kedy bude smútiť krajina a väd­núť zeleň všet­kých polí? Pre zlobu jej obyvateľov hynú zvieratá i vtác­tvo, lebo hovoria: Ne­vidí našu budúc­nosť.

späť na Jeremiáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

3 No, ty, Hos­podine, ma znáš, vidíš ma a zkúsil si moje srd­ce, na koľko je s tebou. Od­trh­ni ich ako ovce na za­bitie a za­sväť ich na deň po­bitia.

Evanjelický

3 Ale Ty, Hos­podine, po­znáš a vidíš ma a skúmaš moje zmýšľanie voči Tebe. Od­lúč ich ako ovce na za­bitie a od­deľ ich na deň za­bíjania.

Ekumenický

3 Ty však, Hos­podin, po­znáš ma i vidíš, skúmaš, aké je moje srd­ce voči tebe. Veď ich ako stádo na za­bitie a po­sväť ich pre deň za­bíjania.

Bible21

3 Ty mě, Hos­po­di­ne, znáš, vidíš mě a zkoušíš, zda jsem ti v srd­ci oddaný. Odvleč je jako ovce na jatka, odděl je pro den porážky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček