EkumenickýJeremiáš12,11

Jeremiáš 12:11

Ob­rátili ju na púšť, smúti predo mnou spus­tošená, celá krajina je zničená, ni­kto si to však neberie k srdcu.


Verš v kontexte

10 Mnohí pas­tieri mi zničili vinicu, pošliapali mi dedičs­tvo, môj roz­košný podiel ob­rátili na znivočenú púšť. 11 Ob­rátili ju na púšť, smúti predo mnou spus­tošená, celá krajina je zničená, ni­kto si to však neberie k srdcu. 12 Na všet­ky holé kop­ce na púšti pri­chádzajú ničitelia, lebo Hos­podin má meč, ktorý požiera od jed­ného kon­ca zeme po druhý. Nič živé nezos­tane na po­koji.

späť na Jeremiáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

11 Ob­rátili ho na pus­tinu, smúti mi spus­tošený, spus­tošená je celá zem, lebo niet ni­koho, kto by si to vzal k srd­cu.

Evanjelický

11 Zmenili ho na púšť; spus­tošený trúch­li predo mnou. Spus­tošená je celá krajina, no ni­kto si to k srd­cu neberie.

Ekumenický

11 Ob­rátili ju na púšť, smúti predo mnou spus­tošená, celá krajina je zničená, ni­kto si to však neberie k srdcu.

Bible21

11 Stane se pouhou pustinou, opuštěná bude pla­kat pře­de mnou. Zpustošena bude ce­lá zem, a nikdo si to k srd­ci ne­vez­me.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček