EkumenickýJeremiáš11,17

Jeremiáš 11:17

Hos­podin zá­stupov, ktorý ťa za­sadil, po­hrozil ti nešťas­tím pre zlo domu Iz­raela a domu Júdu, ktorého sa do­púšťali, aby mňa urážali, a pálili kadid­lo Baálovi.


Verš v kontexte

16 Zelenou olivou, ok­rášlenou krás­nym ovocím po­menoval ťa Hos­podin. V hukote veľkej búr­ky za­pálil na nej oheň a spálil jej vet­vy. 17 Hos­podin zá­stupov, ktorý ťa za­sadil, po­hrozil ti nešťas­tím pre zlo domu Iz­raela a domu Júdu, ktorého sa do­púšťali, aby mňa urážali, a pálili kadid­lo Baálovi. 18 Hos­podin ma po­učil a po­chopil som to, keď mi ukázal ich výčiny.

späť na Jeremiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

17 A Hos­podin Zá­stupov, ktorý ťa za­sadil, hovoril proti tebe zlé pre zlosť domu Iz­raelov­ho a domu Júdov­ho, ktorú si páchali, aby ma popudzovali kadiac Bálovi.

Evanjelický

17 A Hos­podin moc­nos­tí, ktorý ťa za­sadil, vy­riekol zlé proti tebe pre zlo domu Iz­raela a domu Júdov­ho, čo popáchali, aby ma popudzovali kadením Baalovi.

Ekumenický

17 Hos­podin zá­stupov, ktorý ťa za­sadil, po­hrozil ti nešťas­tím pre zlo domu Iz­raela a domu Júdu, ktorého sa do­púšťali, aby mňa urážali, a pálili kadid­lo Baálovi.

Bible21

17 Hos­po­din zástupů, který tě sázel, vy­s­lovil nad te­bou zlý or­tel, pro­tože dům Iz­rae­le i dům Judy pá­chal zlé věci: uráže­li mě, když pá­li­li ka­di­dlo Baalovi.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček