EkumenickýJeremiáš11,18

Jeremiáš 11:18

Hos­podin ma po­učil a po­chopil som to, keď mi ukázal ich výčiny.


Verš v kontexte

17 Hos­podin zá­stupov, ktorý ťa za­sadil, po­hrozil ti nešťas­tím pre zlo domu Iz­raela a domu Júdu, ktorého sa do­púšťali, aby mňa urážali, a pálili kadid­lo Baálovi. 18 Hos­podin ma po­učil a po­chopil som to, keď mi ukázal ich výčiny. 19 Bol som ako krot­ký baránok vedený na za­bitie, ani som ne­vedel, že stroja proti mne ú­klady: Zničme strom v jeho miaz­ge, vy­koreňme ho zo zeme živých, aby sa ne­spomínalo jeho meno.

späť na Jeremiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

18 A Hos­podin mi oznámil a zvedel som. Vtedy si mi ukázal ich skut­ky.

Evanjelický

18 Hos­podin mi dal po­znať, nuž do­zvedel som sa; vtedy Ty si mi zjavil ich výčiny.

Ekumenický

18 Hos­podin ma po­učil a po­chopil som to, keď mi ukázal ich výčiny.

Bible21

18 Hos­po­din mě poučil a já jsem to po­chopil, jakmi­le mi ukázal, co dělají.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček