EkumenickýJeremiáš11,16

Jeremiáš 11:16

Zelenou olivou, ok­rášlenou krás­nym ovocím po­menoval ťa Hos­podin. V hukote veľkej búr­ky za­pálil na nej oheň a spálil jej vet­vy.


Verš v kontexte

15 Čo chce môj miláčik v mojom dome, kde iba ú­klady strojí? Či sľuby a po­svät­né mäso od­stránia tvoje nešťas­tie, že opäť budeš môcť plesať? 16 Zelenou olivou, ok­rášlenou krás­nym ovocím po­menoval ťa Hos­podin. V hukote veľkej búr­ky za­pálil na nej oheň a spálil jej vet­vy. 17 Hos­podin zá­stupov, ktorý ťa za­sadil, po­hrozil ti nešťas­tím pre zlo domu Iz­raela a domu Júdu, ktorého sa do­púšťali, aby mňa urážali, a pálili kadid­lo Baálovi.

späť na Jeremiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

16 Zelenou olivou, krás­nou ušľach­tilým ovocím, ťa bol po­menoval Hos­podin. - Na hukot veľkej vzbury za­páli oheň jej lís­tie, a polámu sa jeho konáre.

Evanjelický

16 Zelenou olivou s krás­nym, úhľad­ným ovocím po­menoval ťa Hos­podin, ale v hučaní veľkej búr­ky za­páli na nej oheň, a tak poškodia jej vet­vy.

Ekumenický

16 Zelenou olivou, ok­rášlenou krás­nym ovocím po­menoval ťa Hos­podin. V hukote veľkej búr­ky za­pálil na nej oheň a spálil jej vet­vy.

Bible21

16 Koša­tou olivou tě na­zval Hospodin, krásnou a s pěkným ovocem. Za hřmění hroz­né bouře ji ale zapálí, její ra­to­lesti zničí oheň!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček