EkumenickýJeremiáš11,12

Jeremiáš 11:12

Jud­ské mes­tá a obyvatelia pôj­du a budú volať o pomoc bohov, ktorým pálili kadid­lo; tí ich však v čase nešťas­tia nezach­ránia.


Verš v kontexte

11 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Zošlem na nich nešťas­tie, pred ktorým nebudú môcť unik­núť, po­tom budú ku mne volať, ale ne­vypočujem ich. 12 Jud­ské mes­tá a obyvatelia pôj­du a budú volať o pomoc bohov, ktorým pálili kadid­lo; tí ich však v čase nešťas­tia nezach­ránia. 13 Koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, Júda, a koľko je ulíc v Jeruzaleme, toľko ol­tárov ste po­stavili Haneb­nos­ti, ol­tárov na pálenie kadid­la Baálovi.

späť na Jeremiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

12 A tak pojdú mes­tá Júdove a obyvatelia Jeruzalema a budú kričať na bohov, ktorým kadia, ale prav­da za­chrániť nezach­ránia ich v čase ich zlého.

Evanjelický

12 A keď jud­ské mes­tá a obyvatelia Jeruzalema pôj­du a budú volať o po­moc bohov, ktorým kadievali, tí im vôbec ne­pomôžu v čase ich po­hromy.

Ekumenický

12 Jud­ské mes­tá a obyvatelia pôj­du a budú volať o pomoc bohov, ktorým pálili kadid­lo; tí ich však v čase nešťas­tia nezach­ránia.

Bible21

12 Jen ať si jud­ská měs­ta a obyva­te­lé Je­ruzalé­ma jdou vo­lat k bo­hům, kterým pálí ka­di­dlo, jest­li by je ne­spa­si­li v ča­se neštěstí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček